Wednesday, July 23, 2014

تصاویراستراحت نیمروزی کسبه بازار تبریز

شکوفایی یا در اصل رکود اقتصادی، یعنی تصاویر ضمیمه شده کسبه ی بازار تبریز در ماه روزه ای چون مغازه ی کسبه ها و پارچه و فرش فروشی های بازار این شهر هم در حال روزگی به سر می برند. زیرا که خبری از مشتری نیست. طوریکه صاحبان کسبه ها در حال چرت زدن وخواب و استراحت اجباری هستند. ناگفته نماندازسوی دیگر این شرایط برگردان پوچ بودن بی اثر بودن تحریم ها در دوران احمدی نژاد است که همراه با تأکیدخامنه ای بود . همچنین بخشی از دستآورد پیام های شکوفایی اقتصادی یا اقتصاد جهادی- مقاومتی خامنه ای در نوروزهرساال می باشد که در دفاع از برنامه ی هسته ای هر نوروز می دهد

 
فرارو- کسبه بازار تبریز، در ماه رمضان زمان‌هایی را برای استراحت و خواب اختصاص می‌دهنددر این زمان‌ها اکثر کسبه بازار در شغل‌های مختلف، به استراحت در بازار و مغازه‌ها و دکه‌های فروش‌اشان می‌کنند. بازار، به عنوان جزئی از شهر، در ساختار خود، دارای ابعاد زمانی و مکانی خاصی است که می‌توان آن را در قالب "روزمرگی" در فضای بازار مشاهده کردتصاویر زیر که توسط محمد بقال اصغری(فارس) ثبت شده‌اند، این زمان‌ها را به تصویر می‌کشند.

No comments:

Post a Comment